+ -
|

Euklides

--------------------

Uczestnicy konkursu matematycznego Euklides

W konkursie mogą brać udział uczniowie do przedostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych (włącznie), realizujący program podstawowy.

Zakres materiału

1. Liczby, równania, funkcje:

działania w zbiorze liczb rzeczywistych, obliczenia procentowe, potęgowanie liczb rzeczywistych, pojęcie funkcji, przekształcenia wykresów funkcji i odczytywanie własności funkcji z wykresu, funkcja liniowa, funkcja kwadratowa, funkcja wielomianowa, funkcja wymierna, funkcje trygonometryczne i podstawowe tożsamości trygonometryczne, równania i nierówności liniowe, równania i nierówności kwadratowe, równania i nierówności wielomianowe, równania i nierówności wymierne, układy równań stopnia pierwszego i drugiego.

2. Ciągi liczbowe:

monotoniczność ciągu, ciąg arytmetyczny, ciąg geometryczny, procent składany.

3. Geometria:

pola i obwody figur płaskich, przystawanie i podobieńswo figur, twierdzenie Talesa, twierdzenie Pitagorasa, elementy geometrii analitycznej: równanie prostej, równanie okręgu.

4. Elementy statystyki:

średnia arytmetyczna, średnia ważona, mediana, wariancja, odchylenie standardowe, diagramy.

***

1 czerwca 2007 w Suchej Beskidzkiej odbył się finał VIII edycji Konkursu Matematycznego Euklides. Zespół Szkół Elektronicznych reprezentowało 5 uczniów, którzy uzyskali następujące wyniki:
Adrian Kranz - VI miejsce
Damian Kubiak - XII miejsce
Piotr Łabuński - XV miejsce
Łukasz Lentka - XXVI miejsce
Łukasz Repeta - XXVI miejsce
Wyróżnienia otrzymali:
Miłosz Ostrowski
Grzegorz Zachaczewski
Jarosław Czarnecki
Wojciech Kozioł
Marcin Sendrowicz
Wszystkim uczestnikom konkursu gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

***

W finale VII edycji Konkursu Matematycznego Euklides Zespół Szkół Elektronicznych reprezentowało 6 uczniów, którzy uzyskali następujące wyniki:
Paweł Kozłowski - I miejsce
Mariusz Zubrzycki - V miejsce
Łukasz Lentka - VI miejsce
Tomasz Grzelak - XV miejsce
Adam Bzdawka - XXII miejsce
Sebastian Wachowski - XXIX miejsce
Wszystkim finalistom gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

***

W VI edycji Konkursu Matematycznego Euklides wzięło udział 109 szkół w tym 15 szkół z Litwy. W eliminacjach szkolnych uczestniczyło około 1650 uczniów w tym 349 z Litwy, a z Zespołu Szkół Elektronicznych 57 osób. Do eliminacji rejonowych zakwalifikowało się 447 osób w tym 102 z Litwy, a z Zespołu Szkół Elektronicznych - 15 uczniów. W finałach, które odbyły się 22.04.2005, wzięło udział 46 uczniów z 30 szkół z Polski oraz 8 uczniów z 8 szkół z Litwy. Zespół Szkół Elektronicznych reprezentowany był przez 10 uczniów, którzy uzyskali następujące wyniki:
Damian Gowor - I miejsce
Jacek Bukowski - V miejsce
Szymon Sieraszewski - IX miejsce
Piotr Dzietwoj - XI miejsce
Paweł Matuszewski - XII miejsce
Karol Judek - XVI miejsce
Paweł Kozłowski - XXIV miejsce
Tomasz Grzelak - XXVIII miejsce
Piotr Niemirowski - XXVIII miejsce
Mateusz Wieczorek - XLII miejsce
Wszystkim uczestnikom gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

----------------------

Maria Małycha