+ -
|

Historia odkryć matematycznych

--------------------
VI wiek przed naszą erą
IV wiek przed naszą erą
III wiek przed naszą erą
I wiek naszej ery
XII wiek naszej ery
XVI wiek naszej ery
XVII wiek naszej ery
XVIII wiek naszej ery

----------------------

Maria Małycha