+ -
|

Powtórka

--------------------
POWTÓRKA PRZED MATURĄ
1. ,,Krok po kroku''
2. Zastosowania matematyki
3. Liczby rzeczywiste
4. Zbiory
5. Funkcja i jej własności funkcji
6. Funkcja liniowa
7. Funkcja kwadratowa
8. Układy równań i nierówności stopnia drugiego
9. Wielomiany
10. Funkcje wymierne
11. Funkcje potęgowe, wykładnicze i logarytmiczne
12. Funkcje trygonometryczne
13. Ciągi
14. Geometria analityczna
15. Planimetria
16. Stereometria
17. Statystyka
18. Kombinatoryka
19. Rachunek prawdopodobieństwa
20. Rachunek pochodnych
Powtórka (wszystkie działy)
--------------------
Zestawy dostosowane do podstawy programowej obowiązującej w latach 2003-2008
Klasa   I
Zestaw 1,   Zestaw 2,   Zestaw 3,   Zestaw 4,   Zestaw 5,   Zestaw 6,   Zestaw 7,   Zestaw 8,   Zestaw 9,   Zestaw 10
Powtórka przed maturą
Zastosowania matematyki
Liczby rzeczywiste
Logika i zbiory
,,Krok po kroku''
Funkcja i jej własności funkcji
Funkcja liniowa
Funkcja kwadratowa
Układy równań i nierówności stopnia drugiego
Wielomiany
Funkcje wymierne
Ciągi
Funkcje trygonometryczne
Geometria analityczna
Planimetria
Stereometria
Statystyka
Kombinatoryka
Rachunek prawdopodobieństwa
Funkcje potęgowe, wykładnicze i logarytmiczne
Rachunek pochodnych
Powtórka (wszystkie działy)

Zestawy przygotowała mgr Anna Piłat, a komputerowo opracowała mgr Maria Małycha.

PDFDOC

----------------------

Maria Małycha